Våra tjänster

Vi hjälper ditt företag med den lagstadgade REVISIONEN som fyller en viktig information. Den ekonomiska redovisningen ska vara en sann bild av verkligheten. Revisionen ger förtroende hos kunder, leverantörer och kreditgivare, som du är beroende av.

Vi hjälper även dig att lägga upp enkla rutiner för den löpande REDOVISNINGEN såsom budgetering, uppföljning, avstämningsrutiner och prognoser.

Vi hjälper även dig med upprättandet av BOKSLUT, DEKLARATION och ÅRSREDOVISNING.

Vi hjälper vid KONSULTATONER till med en individuell planering för privatpersoner och företag. Nya skatteregler har blivit en färskvara. Nya regler på det associationsrättsliga  och redovisningstekniska området stämmer till eftertanke.
Nu är det emellertid inte bara skattefrågor man måste ta ställning till vid ekonomisk planering. Valet av företagsform styr t ex den vidare planeringen. Ibland kan kombination av olika företagsformer vara att föredra.

Familjerätten dominera vid generationsskifte. Försäkrings- och finansieringsfrågor måste alltid beaktas.

Vi hjälper nyföretagare med STARTA EGET FRÅGOR. Det är oftast i början som behovet av hjälp är som störst. Vi hjälper dig att undgå de vanligaste fällorna. Vi erbjuder nyföretagare 2 timmars gratis rådgivning inför företagets start.

Vi hjälper till vid FASTIGHETSAFFÄRER med värderingsfrågor och analyser av fastigheter. Bedömning och genomgång av upplägg inför en överlåtelse. 

Allt vårt arbete går ut på att utveckla kunskap och föra den vidare så att den skapar värde hos våra kunder. Vi har ett ständigt kunskapsutbyte där vi hela tiden utvecklar och förfinar våra tjänster.

Hamring
Blueberry Crepes